Čo je doména

Internet sa stal neoddeliteľnou súčasťou našich životov. Každý deň ho používame na vyhľadávanie informácií, komunikáciu s priateľmi a rodinou, nakupovanie, prácu a veľa ďalších vecí. Aby sme mohli zobraziť akúkoľvek webovú stránku, alebo zdroj na internete, potrebujeme zadať do prehliadača nejakú adresu. A tou je internetová doména (doménové meno).

Je to textový názov, ktorý nám umožňuje nájsť konkrétnu webovú stránku, organizáciu, alebo službu na internete. Skladá sa z názvu (napríklad google) a doménovej koncovky (napríklad .com).

domena urovne link

Typy internetových domén

Existuje niekoľko druhov internetových domén, ktoré slúžia rôznym účelom.

  • Generické (gTLDs) – sú bežné a univerzálne používané domény ako .com, .org, .net, atď.
  • Národné (ccTLDs) – sú domény priradené konkrétnym krajinám, napríklad .sk pre Slovensko, .uk pre Spojené kráľovstvo, atď.
  • Sponzorované (sTLDs) – sú to domény, ktoré sponzoruje špeciálna organizácia, alebo skupina, napríklad .gov pre vládne inštitúcie v USA, .edu pre vzdelávacie inštitúcie, atď.
  • Komunitké (cTLDs) – sú vyhradené pre určité komunity, napríklad .museum pre múzeá, .travel pre cestovný priemysel, atď.

Registrácia domény

Internetové domény sú registrované prostredníctvom registrátorov. Registrátori sú organizácie, ktoré sú schválené autoritami, ako je ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Registrácia domény umožňuje organizáciám, alebo jednotlivcom získať vlastníctvo nad konkrétnou internetovou adresou.

Registrácia domény obvykle vyžaduje platbu za konkrétnu dobu, počas ktorej budete mať vlastníctvo nad danou adresou. Po tomto období je potrebné platbu obnoviť, inak môže dôjsť k strate vlastníctva nad doménou.

Význam domény

Internetové domény majú kľúčový význam pre fungovanie internetu. Sú dôležité pre užívateľskú skúsenosť a jednoduchú navigáciu na internete. Bez domén by sme si museli pamätať komplikované číselné IP adresy, pre prístup k webovým stránkam, čo by bolo pre väčšinu ľudí nepraktické.

Domény tiež hrajú veľkú rolu v budovaní značky a identifikácii pre organizácie a firmy. Pomáhajú vytvoriť dôveryhodnosť a značkovú prítomnosť na internete. Správne vybraná internetová doména môže zlepšiť viditeľnosť vášho podnikania na internete a pomôcť zabezpečiť vyššiu návštevnosť a konverzie.

Záver

Internetové domény sú kľúčovým stavebným kameňom internetu, ktorý nám umožňuje jednoducho a ľahko pristupovať k informáciám, produktom a službám na internete. Domény nám uľahčujú navigáciu na internete a pomáhajú organizáciám budovať svoju online prítomnosť.

Pri tvorbe webstránok poskytujeme automaticky našim klientom poradenstvo a podporu pri registrácii domény a webhostingu. Vyberieme pre vás to najvhodnejšie riešenie, aby ste zbytočne neplatili za to, čo momentálne nevyužijete.